amp templates
Dofinansowanie dróg gminnych i powiatowych
w powiecie suskim z Funduszu Dróg Samorządowych.
Łącznie samorządy pozyskały ponad 6 milionów złotych. 
Z Panią Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko w czasie przekazania czeku na zakup ambulansu dla ZOZ Sucha Beskidzka
w wysokości 400 000 złotych z przeznaczeniem na wymianę
karetki stacjonującej w Zawoi. 
Mobirise

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej -uroczyste wręczenie srebrnych Medali za „Zasługi dla Obronności Kraju” dla rodziców, których przynajmniej troje dzieci pełniło czynna służbę wojskową.

Mobirise

Promesy na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych powiatu wadowickiego.

Mobirise

Wręczenie Medali za Długoletnią Służbę dla pracownic Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej nadanych przez Prezydenta RP.

Mobirise

Z Ministrem Infrastruktury Panem Andrzejem Adamczykiem i Panem Wojewodą Małopolskim Piotrem Ćwikiem przy wręczaniu promes dla powiatu suskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Jachówka i dla miasta Sucha Beskidzka na budowę nowej ulicy.

Mobirise

W biurze podstawowym w Makowie Podhalańskim. Drugie biuro zlokalizowane jest w Myślenicach. 

Mobirise

Promesy na dofinansowanie zakupu nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek OSP woj. małopolskiego. Z powiatu suskiego promesy otrzymały jednostki z OSP Krzeszów i OSP Zachełmna.

Mobirise

Promesa dla powiatu suskiego na dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Jachówce.

Mobirise

W Warszawie z Ministrem Jarosławem Zielińskim i Starostą suskim Józefem Bałosem.

Mobirise

Przepięknie kwitnące dziesiątki hektarów sadów w Krzesławicach i okolicznych miejscowościach w powiecie myślenickim.

Mobirise

Promesa na dofinansowanie budowy przejść dla pieszych na drogach powiatowych i promesa dla OSP Bystra Podhalańska.

© Copyright 2019 Sławomir Hajos - Wszystkie Prawa Zastrzerzone